หน้าหลักเครื่องตีขิมฆ้องมอญฆ้องวงเล็กฆ้องวงใหญ่ระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกระนาดเอกเหล็กกลองแขกกลองทัดกลองชาตรีกรับกลองสองหน้ากลองสะบัดชัยกลองมลายูกลองยาวเกราะโกร่งฉาบฉิ่งตะโพนโทนเปิงมางรำมะนาโหม่ง

จำนวนผู้เข้าชม
Masturbator
 

ความรู้


www.google.comwww.siamnt.net
www.palungjit.comwww.sanook.comเสียงเครื่องดนตรีไทยรูปเครื่องดนตรีไทยเกร็ดความรู้ผู้จัดทำเว็บบอร์ด

                       ดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นประเภทที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักใช้และเครื่องดนตรีของไทยก
็เช่นเดียวกัน โดยทั่วไปเครื่องตีเป็นเครื่องเก่าแก่ของไทย แต่ก็ได้แก้ไขปรับปรุง ให้วิวัฒนาการมาโดย ลำดับ เครื่องตีที่ใช้ในวงดนตรีไทย

                        มีลักษณะเดียวกับ แต่สั้นและอ้วนกว่า หน้าหนึ่งใหญ่ อีกหน้าหนึ่งเล็กขึ้นหนังสองหน้า เร่ง ให้ตึงด้วยหนังรูดให้แน่น สายโยงเร่งเสียงทำด้วยหนัง หน้าใหญ่อยู่ทางขวาตีด้วยไม้งอ หน้าเล็กตีด้วยฝ่ามือ ใช้บรรเลง คู่เหมือนกลองแขก ลูกเสียงสูงเรียกว่า"ตัวผู้" ลูกเสียงต่ำเรียกว่า"ตัวเมีย" ใช้บรรเลงใน และ

1. ในกรณีกลองประเภทที่ต้องใช้ข้าวติดหน้ากลองให้ทำความสะอาดโดยการใช้ผ้าเปียกน้ำพอหมาดๆเช็ด      หน้ากลองให้สะอาด
2. นำกลองที่ทำความสะอาดแล้วใช้ผ้าคุมหรือนำผ้าไปตัดเป็นถุงใส่ เพื่อกันความชื้น
3. ตรวจสอบคุณภาพความตึงของเสียงกลองให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

 

 

 

 

 

เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย
isaansmile.com โทรศัพท์ :
ผู้จัดทำ น.ส.มาริษา รอบแคว้น น.ส.ปัชยา กิจประชา น.ส.นันทนา อ่อนฉลวย E-mail : marisalvoelove@hotmail.com