หน้าหลักเครื่องตีขิมฆ้องมอญฆ้องวงเล็กฆ้องวงใหญ่ระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกระนาดเอกเหล็กกลองแขกกลองทัดกลองชาตรีกรับกลองสองหน้ากลองสะบัดชัยกลองมลายูกลองยาวเกราะโกร่งฉาบฉิ่งตะโพนโทนเปิงมางรำมะนาโหม่ง

จำนวนผู้เข้าชม
Masturbator
 

ความรู้


www.google.comwww.siamnt.net
www.palungjit.comwww.sanook.comเสียงเครื่องดนตรีไทยรูปเครื่องดนตรีไทยเกร็ดความรู้ผู้จัดทำเว็บบอร์ด

 

                       เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทำด้วยไม้ท่อนยาวที่มีลักษณะกลวงอยู่ ภายในเช่นลำไม้ไผ่แห้ง หรือ ท่อนไม้ขุด มีความยาวแล้วแต่ต้องการ เจาะเป็นร่องยาวไป ตามปล้องหรือเว้นตรงข้อก็ได้ อาจเจาะเป็น ร่องทั้ง 2 ข้างหรือข้างเดียวแต่สลับปล้องกัน ก็ได้เพื่อให้ตีเสียงดังก้องขึ้น เวลาตีวางลำท่อนไม้ราบไป ตามพื้น มีท่อนไม้รองหัวท้าย ถ้าเป็นโกร่งยาวต้องมีไม้รองตอนกลางลำด้วย ไม้ตีอาจใช้ ไม้ซีก ไม้ไผ่แห้ง หรือ ไม้แก่น เหลาให้เกลี้ยงยาวประมาณ 30-40 ซม. ผู้ตีจะใช้ไม้ตีอันเดียวหรือตีสองมือก็ได้ และจะตีพร้อมกันหลายคน ก็ได้แต่ต้องตีให้ลงจังหวะ พร้อมกัน โกร่งใช้ตีร่วมกับวงปี่พาทย์ในการ แสดงโขนกลาง แปลงตอนยกทัพ หรือยกรบ

                        ทำด้วยไม้ไผ่ยาว 4 หรือ 4 ปล้อง ตัดปาดหัวท้ายเหลือปล้องไว้ เจาะเป็นช่องระบายไปตามปล้อง โดยเจาะปล้องเว้นปล้อง หัวและท้ายจะมีไม้ทำเป็นขารองรับ เวลาตีจะวางราบขนานไปกับพื้น ใช้ไม้ตี ซึ่งด้วย ไม้ไผ่ผ่าซีก คล้ายกรับไม้ 2 อัน มาตีลง ระหว่างกึ่งกลางปล้อง ผู้ตีจะนั่งตีพร้อมกัน 2 หรือ 3 คนตีไปตามจังหวะ ใหญ่ ของทำนองเพลง โดยเฉพาะในเพลงกราวตรวจพล ซึ่งจะทำให้ผู้แสดงโขนฟังจังหวะได้ชัดเจน สามารถ เต้นตามจังหวะได้พร้อมเพรียงกัน

                        ตีตามจังหวะเสียงเพลงที่บรรลง

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย
isaansmile.com โทรศัพท์ :
ผู้จัดทำ น.ส.มาริษา รอบแคว้น น.ส.ปัชยา กิจประชา น.ส.นันทนา อ่อนฉลวย E-mail : marisalvoelove@hotmail.com