หน้าหลักเครื่องเป่าปี่กลางปี่จุมปี่ไฉนปี่ในปี่มอญปี่อ้อขลุ่ยกรวดขลุ่ยเพียงออขลุ่ยหลีบขลุ่ยอู้

จำนวนผู้เข้าชม
Masturbator
 

ความรู้


www.google.comwww.siamnt.net
www.palungjit.comwww.sanook.comเสียงเครื่องดนตรีไทยรูปเครื่องดนตรีไทยเกร็ดความรู้ผู้จัดทำเว็บบอร์ด

ตัวอย่างเสียง

                        เป็นปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อยเรียกว่า "เลาปี่" ท่อนล่างปลายบานเรียกว่า "ลำโพง" ทำด้วยไม้หรืองา ปี่ชนิดนี้เข้าใจว่าได้แบบอย่างมาจาก เครื่องดนตรี ของอินเดีย ซึ่งเป็นเครื่องเป่าที่ทำด้วยไม้ ไทยใช้ปี่ชนิดนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบันใช้ในขบวนแห่คู่กับ
ปี่ชวา จ่าปีใช้เป่านำกลองชนะในกระบวนพยุหยาตรา

                        เป็นปี่สองท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียงยาว ปลายผายออกเล็กน้อย

 

                        เนื่องจากลำโพงปี่ใหญ่มีน้ำหนักมาก เวลาเป่าให้ลำโพงปี่วางกับพื้นเอียง 45 องศา
เสียงปี่จะกระทบพื้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เสียงปี่มอญดังกังวานมากวิธีเป่าของปี่มอญ
มีลักษณะคล้ายคลึงกับปี่ชวาผิดกันที่เสียงของปี่สามารถเป่าจากเสียงต่ำไปหาสูงได้
เสียง
มีวิธีเป่าดังนี้
1. เป่าเป็นเสียงยาวๆ ไล่เสียงเรียงลำดับ
2. เป่าเก็บ
3. เป่าโหย
4. เป่าตอด
5. เป่าควงเสียง
6. เป่าพรม
7. เป่าครั่น
8. เป่าปริบ
                     เป่าดำเนินทำนองโดยผสมวิธีดังกล่าวเป็น " ทางปี่ " สำหรับลมที่ใช้เป่าก็เช่นเดียวกับปี่ชวา และปี่ในคือ ใช้ลม 2 อย่างๆหนึ่งเป็นลมตรงมาจากปอด และอีกอย่างหนึ่งลมที่มาจากกระพุ้งแก้ม อันเนื่องมาจากการระบายลม

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์เครื่องดนตรีไทย
isaansmile.com โทรศัพท์ :
ผู้จัดทำ น.ส.มาริษา รอบแคว้น น.ส.ปัชยา กิจประชา น.ส.นันทนา อ่อนฉลวย E-mail : marisalvoelove@hotmail.com