ประวัติความเป็นมาของขนมไทย  
           
   
           
   
           
       
       
     
       
จำนวนผู้เข้าชม
  Get free counter at Cgi2yoU.com  
       
 
 
 
ขนมชั้น  

ขนมชั้นเป็นขนมไทยโบราณที่จัดอยู่ใน
ขนมประเภทแข้น (กึ่งแห้งกึ่งเปียกหรือแข็ง)
ในอดีตนิยมใช้ขนมชั้นในงานฉลองยศ เพราะมีความหมายถึงลำดับชั้นยศถาบรรดาศักดิ์ คนโบราณนิยมทำกันถึง 9 ชั้น เพราะถือ
เคล็ดเสียงของเลข“9”ว่าจะได้“ก้าวหน้า”ใน หน้าที่การงานนอกจากนี้พระยาอนุมานราชธน “เสฐียรโกเศศ”ได้เขียนไว้ว่าขนมชั้นยังจัดอยู่ ในชุดของขนมแต่งงานซึ่งในพิธีขันหมาก เนื่องจากมีชื่อที่เป็นสิริมงคล

 
ส่วนผสม
แป้งมัน 5 1/2 ขีด
แป้งทองหยอด 1 1/2 ขีด
มะพร้าวขาว (คั้นไม่ใส่น้ำ) 1 1/2 กิโลกรัม (กะทิ 9 ถ้วย)
น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม + 1 ขีด
ใบเตย 20 ใบ
วิธีทำ
1. บดใบเตยด้วยเครื่องบด 20 ใบ คั้นน้ำกรองด้วยผ้าขาว
บางสำหรับผสมเป็นสีเขียวใบเตย
2. ผสม กะทิ น้ำตาล ใบเตย คนให้เข้ากัน ตักไฟพอเดือด
พักไว้
3. ตักส่วนผสมที่ต้มแล้วด้านบน ไว้สำหรับทาถาดเล็กน้อย
4. ผสมแป้งทั้ง 2 ชนิด เข้าด้วยกัน ใส่ส่วนผสม กะทิ ทีละ
น้อย นวดให้เข้ากันจนเนื้อแป้งเนียน (ถ้าต้องการให้แป้ง
เหนียวให้นวดนานขึ้น) จากนั้นใส่ส่วนผสมกะทิที่เหลือทั้ง
หมดกรองด้วยผ้าขาวบาง ตวงให้ได้
13 1/2 ถ้วย หรือ 3 1/2 ลิตร
5. แบ่งแป้งที่ผสมแล้วออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งผสมสีเขียว
จากใบเตย อีกส่วนหนึ่งเป็นสีขาว
6. ทาพิมพ์หรือถาดขนมด้วยหัวกะทิที่เตรียมไว้ นึ่งในลังถึง
ให้พิมพ์ร้อน จากนั้นตักส่วนผสมแป้งสีขาวนึ่งก่อน 1 ทัพพี
(1 1/3 ถ้วย) หรือเต็มก้นพิมพ์ นึ่งจนสุก ประมาณ 5 – 10
นาที หรือจนแป้งใส
7. เมื่อแป้งชั้นที่ 1 สุกตักแป้งชั้นที่ 2 ใส่สลับกัน ชั้นบนสุด
จะเป็นแป้งสีเขียวใบเตย
8. เมื่อขนมนึ่งสุกเต็มถาด พักไว้ให้เย็น 3 – 4 ชั่วโมง
ขนมจะอยู่ตัวดี จึงจะตัด

ปริมาณที่ได้
จำนวน 1 ถาดขนาด 12 x 12 นิ้ว