++++ Wellcome to thaifood - www.isaansmile.com +++
  หน้าแรก
   ประวัติอาหารไทย
   วัฒนธรรมการกินอาหาร
    ภาคกลาง
          วิํธีการหุงข้าวเจ้า
          เครื่องแนม
           ผักพื้นเมือง 
           น้ำพริกแกง
           อาหารประจำภาค
     ภาคอีสาณ
           วิธีการหุงข้าวเหนียว
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคเหนือ
         เครื่องแนม
           เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
    ภาคใต้
         เครื่องปรุงรส
           ผักพื้นเมือง
           อาหารประจำภาค
        กาพย์เห่ชม
          เห่ชมเครื่องคาว
           เห่ชมเครื่องหวาน
          เห่ชมผลไม้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            ๏ ๏ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ ๏ ๏
        พระราชนิพนธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ ๒

                                         ๏ ๏ เห่ชมเครื่องคาว ๏ ๏

๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ
หอมยี่หร่ารสฉุน
ชายใดบริโภคภุญช์
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน

๏ มัสมั่นแกงแก้วตา
ชายใดได้กลืนแกง
๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด
รสดีด้วยน้ำปลา
๏ ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม
โอชาจะหาไหน
๏ หมูแนมแหลมเลิศรส
พิศห่อเห็นรางชาง
๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น
รสทิพย์หยิบมาโปรย
๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง
น่าซดรสครามครัน
๏ ความรักยักเปลี่ยนท่า
กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม
๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
ใครหุงปรุงไม่เป็น
๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม
รอยแจ้งแห่งความขำ
๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด
คิดความยามถนอม
๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง
ลดหลั่นชั้นชอบกล
๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า
เจ็บไกลในอาวรณ์
๏ รังนกนึ่งน่าซด
นกพรากจากรังรวง
๏ ไตปลาเสแสร้งว่า
ใบโศกบอกโศกครวญ
๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง
ผักหวานซ่านทรวงใน
นพคุณ พี่เอย
เฉียบร้อน
พิศวาส หวังนา
อกให้หวนแสวงฯ

หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
วางจานจัดหลายเหลือตรา
ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ
เจือน้ำส้มโรยพริกไทย
ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง
พร้อมพริกสดใบทองหลาง
ห่างห่อหวนป่วนใจโหย
วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย
ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ
เป็นมันย่องล่องลอยมัน
ของสวรรค์เสวยรมย์
ทำน้ำยาอย่างแกงขม
ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น
รสพิเศษใส่ลูกเอ็น
เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ
แกงคั่วส้มใส่ระกำ
ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม
ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม
สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์
นอนเตียงทองทำเมืองบน
ยลอยากนิทรคิดแนบนอน
รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน
ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง
โอชารสกว่าทั้งปวง
เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน
ดุจวาจากระบิดกระบวน
ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ
เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน
ใคร่ครวญรักผักหวานนางฯ


จำนวนผู้เข้าชมงาน
เริ่มนับตั้งแต่ 11 มกราคม 2552

Mississippi Jones Act